O nama

Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski

UVOD

Narodna čitaonica i knjižnica svojom djelatnošću služi zadovoljavanju kulturnih i rekreativnih potreba stanovništva, poticanju i širenju općeg obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, informiranja, odlučivanja i demokratizacije društva.

Narodna čitaonica i knjižnica je obavijesno središte Grada Novog Vinodolskog koje svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti, a njezine usluge zasnivaju se na jednakosti pristupa svima bez obzira na dob, spol, profesiju, i društveni i drugi status.

VIZIJA

Vizija Narodne čitaonice i knjižnice Novi Vinodolski  u razdoblju od tri godine je postati moderno informacijsko središte prepoznato od cjelokupne zajednice, te  središte kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i glavni  promicatelj i nositelj kulturne baštine kraja.

MISIJA

Prikupljanje, organiziranje i korištenje svih vrsta informacija na različitim medijima, kako bi se zadovoljile sve obrazovne, informacijske potrebe, te potrebe za osobnim razvojem, uključujući i potrebe vezane za slobodno vrijeme, kako pojedinca, tako i grupe. Važna misija Narodne knjižnice Novi Vinodolski je unapređivanje kulturnog i umjetničkog razvoja zajednice u vidu organiziranja kulturnih programa (likovne izložbe, promocije knjiga i čitanja, književni susreti ), s težištem na stvaranju i jačanju čitalačkih navika djece od rane dobi u vidu organizacije različitih pričaonica i igraonica, te poticanje izdavaštva posebice domaćih autora koji njeguju čakavski književni izraz, te stručnih izdanja vezanih za bogatu kulturnu baštinu vinodolskog kraja (Vinodolski zakon, Novljanski brevijar, glagoljaško pjevanje, Mažuranići; Matija, Antun, Ivan, Fran,Ivana itd.)Također je misija novljanske knjižnice biti ključan čimbenik u lokalnoj zajednici u sakupljanju, čuvanju i promidžbi lokalne kulture, narodnog običaja koji je postao kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

POVIJEST

Povijest  novljanske knjižnice započinje 27. ožujka 1845. g. kada se osniva Narodna čitaonica Novi Vinodolski na inicijativu svećenika Josipa Mažuranića. Djelovanju Čitaonice zamah su dali braća Antun, Ivan i Matija Mažuranić.  Zbog političkih pritisaka, predsjednik Josip Mažuranić premješten je u Otočac, pa Čitaonica ubrzo prestaje s radom.
Nakon pada Bachova apsolutizma, rad Čitaonice se obnavlja 17. prosinca 1864. g. Godine 1866. počasni član postaje Josip Juraj Strossmayer.

Prije Prvoga svjetskog rata, određeni broj članova napušta Čitaonicu i osniva Radničku zadrugu Sv. Nikole unutar koje djeluje i čitaonica. Narodna čitaonica zbog antisupilovskog stava predsjedništva sve više gubi članstvo, no 1919. g. obje se čitaonice ponovno spajaju u jednu. .
Članovi HSS-a 1937. g. osnivaju Čitaonicu Seljačke sloge. Ubrzo zatim, 26. rujna 1939. g., zbog sukoba s članovima Seljačke sloge, Narodna čitaonica prestaje s radom. Dvije godine poslije gasi se rad Seljačke sloge, a obnavlja rad Narodne čitaonice u istom prostoru u zgradi Frankopanskog kaštela, u kojem i danas djeluje.
Zbog ratnih prilika Čitaonica  prestaje s radom 5. veljače 1943. g., a većina je fonda, nažalost, uništena tijekom rata.

Dio sačuvane građe omogućio je otvaranje Narodne čitaonice odmah nakon rata, 1945. g. Već 1965. g. Knjižnica postaje samostalna ustanova. Prostor se uređuje 1984. te potom 1995. kada je nabavljen novi namještaj.
Postojeće knjižnične usluge početkom 2002. g. obogaćene su mogućnošću pretraživanja interneta. Tijekom 2006. g. započinje projekt proširenja, uređenja i opremanja prostora, te se preuređena Knjižnica svečano otvara 4. svibnja 2007. g.

Uvjeti posudbe: 3 knjige na rok od 30 dana.

Korisnicima je na raspolaganju 17 naslova novina, tjednika i časopisa.

Knjižnične usluge: posudba knjiga, rezervacija, rad u čitaonici, fotokopiranje građe iz fonda Knjižnice, pretraživanje CD ROM-ova, pristup internetu,  međuknjižnična posudba, informacije za turiste.

Knjižnični programi: književni susreti, izložbe, predstavljanja knjiga, pričaonice

Knjižnica je izdavač Novljanskog zbornika.

BLOG

Čitamo i pišemo

23. travnja, 2021 in Novosti

Noć knjige 2021.

Povrat knjiga bez zakasnine!!!!!!!
Read More
18. ožujka, 2021 in Novosti

GODINA ČITANJA 2021

plakat-A4-vodoravni
Read More
15. veljače, 2021 in Novosti

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj  17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97,…
Read More
4. svibnja, 2016 in Novosti

Bruno Šimleša

U prepunoj Narodnoj čitaonici i knjižnici jučer se tražila stolica više. Razlog tome je predstavljanje najnovije knjige "Umjetnost života - Kako ovladati umijećem ljubavi", najčitanijeg domaćeg autora popularne psihologije -…
Read More

KATALOG

Pretraga i rezervacije

ČITAONICA

dnevni i tjedni tisak, korištenje računala i interneta

Posjetite nas te u ugodnom ambijentu pročitajte ono što vas zanima iz dnevnog i
tjednog tiska, ili stručne časopise! U okviru knjižnice posjedujemo 3 računala
koje nudimo na korištenje posjetiteljima.

SAZNAJ VIŠE

DJEČJA IGRAONICA

pričaonica, glazbena igraonica

Koliko je važno djeci približiti važnost knjige?
Važnost čitanja?
Igraonica je namijenjena djeci predškolskog i ranog školskog uzrasta.

SAZNAJ VIŠE

IZDVAJAMO IZ

NAŠE NAKLADE

Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski uz svoju redovnu djelatnost i  svakodnevne kulturne zadatke,  bavi se i izdavačkom djelatnošću, kako bi što više doprinijela svestranijem unapređivanju kulturnog života u Novom Vinodolskom.

SAZNAJ VIŠE