Općenito
Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa  Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi  Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski koje se nalazi na adresi www.nck.hr

Status usklađenosti
Mrežno sjedište www.nck.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

a) neusklađenosti sa Zakonom

  • Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući
  • Veličina fonta na mrežnom mjestu je premala
  • Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • Mrežno mjesto nema mogućnost reprodukcije tekstualnog sadržaja u audio obliku
  • Pojedine slike na stranici ne sadrže <alt> atribut
  • Pojedine slike na stranici ne sadrže kratak tekstualni opis sadržaja i funkcije slike
  • Navigacija u sidebaru prikazuje padajuće izbornike na prelazak miša preko elementa navigacije, a ne na klik na određeni element

b) nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom a), Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona.

c) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.
Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 17.09.2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 .
Izjava je zadnji put preispitana 17.09.2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Narodnu čitaonicu i knjižnicu Novi Vinodolski.
Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: citaonica@novi.tcloud.hr  
Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.