Pokazatelji uspješnosti
Pokazatelji uspješnosti


OPĆI CILJ 1. KNJIŽNICA KAO SUVREMENO INFORMACIJSKO I OBRAZOVNO SREDIŠTEPosebni ciljevi


Pokazatelji uspješnosti


Ciljani pomakZadovoljavanje potreba korisnika koristeći suvremene knjižnične usluge(promjena programa,umrežavanje , web)


unapređivanje usluga knjižnice(on line rezervacija, mogućnost pretraživanja baze na mreži, umrežavanje s ostalim knjižnicama PGŽ, informatizacija knjižnične stanice ledenice


+50%

 

 

+100%


Pokretanje knjižnične stanice Ledenice


Širenje knjižnične djelatnosti,broj učlanjenih


+100%


Povećanje sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe


Statistički podaci o nabavi , posebno multimedije i zavičajne građe

 


Poticanje i razvijanje čitanja od najranije dobi-pričaonice za najmlađe srijedom


Povećanje broja didaktičkog materijala

 


Unaprjeđenje rada glazbene igraonice za djecu


Nabava sintisajzera i drugih glazbenih instrumenata

 

 


Poticanje čitalačkih, istraživačkih i kreativnih interesa kod djece starijeg uzrasta-Projekti (put svile, čaja, glagoljice) s težištem na promociji hrvatske i svjetske baštine


Povećanje broja članova mlađe generacije,broj prezentacija projekata, plakati, predavanja

 

 

 

 

 


OPĆI CILJ 2. KNJIŽNICA KAO KULTURNO, DRUŠTVENO I TURISTIČKO SREDIŠTEKulturni i umjetnički razvoj zajednice-Erato četvrtkom(književne večeri, izložbe, predavanja, projekcije dokumentarnih filmova posebno tijekom turističke sezone)


Broj posjetitelja, broj realiziranih događanja

 


Poticanje i njegovanje multikulturalnosti-suradnja sa Zajednicom Crnogoraca i Makedonaca


Broj zajedničkih projekata,izložbi, promocija knjiga

 


Razvijanje svijesti o bogatoj kulturnoj baštini


Tiskanje monografije,ponovno pokretanje Novljanskog zbornika,pjesničke zbirke na čakavštini

 

 


Jačanje suradnje s drugim odgojnim, kulturnim i gradskim ustanovama te organizacijama civilnog društva


Broj ostvarenih suradnji (Vrtić,Škola,Muzej,Centar za kulturu,Turistička zajednica,Služba za pomoć starijim i nemoćnim i dr.)

 

Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski uz svoju redovnu djelatnost i  svakodnevne kulturne zadatke,  bavi se i izdavačkom djelatnošću, kako bi što više doprinijela svestranijem unapređivanju kulturnog života u Novom Vinodolskom.

undefined