Plan nabave
Plan nabave za 2015.

Temeljem članka 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne  novine" br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), ravnateljica Narodne čitaonice i knjižnice Novi Vinodolski, dana 2.veljače 2015. godine donosi

 

PLAN NABAVE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE NOVI VINODOLSKI

 ZA 2015. GODINU

 

Članak 1.

            Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski u 2015. godini planira nabavu roba, radova i usluga prema opisu i na način kako slijedi:


          undefined


Članak 2.

            Plan je podložan promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabave roba, radova i usluga, a sve izmjene i dopune bit će vidljivo označene u odnosu na osnovni plan.

 

Članak 3.

            Ovaj Plan objavit će se na internetskoj stranici Narodne čitaonice i knjižnice.

 

 

NARODNA ČITAONICA I KNJIŽNICA NOVI VINODOLSKI

Barbara Kalanj Butković, ravnateljica


Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski uz svoju redovnu djelatnost i  svakodnevne kulturne zadatke,  bavi se i izdavačkom djelatnošću, kako bi što više doprinijela svestranijem unapređivanju kulturnog života u Novom Vinodolskom.

undefined